Trang chủ

Nội quy

Profile

Profile

Nội quy

Ngày đăng : 05/08/2019 - 4:22 PM

Thời gian làm việc tại ASARCH

 • Thứ 2 I 08h - 11h I 13h - 17h 

 • Thứ 3 I 08h - 11h I 13h - 17h

 • Thứ 4 I 08h - 11h I 13h - 17h

 • Thứ 5 I 08h - 11h I 13h - 17h

 • Thứ 6 I 08h - 11h I 13h - 17h

 • Thứ 7 I 08h - 12h 

 • Các ngày lễ và chiều thứ 7, chủ nhật nghỉ 

Nội quy

 • Trung thực, tận tâm phục vụ với khách hàng, hòa đồng với đồng nghiệp.

 • Tác phong nghiêm túc, trang phục gọn gàng.

 • Không làm việc riêng liên quan đến vấn đề công việc, ảnh hưởng đến công ty.

 • Điện thoại cá nhân chỉ sử dụng chế độ im lặng trong giờ làm việc, ngoại trừ một số được cấp riêng hay hotline công ty.

 

Bài viết khác
  Về chúng tôi  (26.06.2019)
  Bảng giá  (05.08.2019)
  Đơn giá thi công  (02.03.2021)
  Quy trình thi công  (27.02.2021)

Nội quy

Zalo