CỌC

Thành tiền (tạm tính) :

MÓNG

Diện tích (tạm tính)/m2

TẦNG HẦM

TẦNG TRỆT

LẦU

1
Tổng DT lầu (D x R)/m2

MÁI

SÂN VƯỜN

Tổng DT sân vườn (m2) :
Tổng diện tích sàn xây dựng (m2) :
Tổng diện tích xây dựng (m2) :
Chọn hạng mục

TỔNG CỘNG

– Phần cọc:
– Phần thô :
– Phần Hoàn thiện cơ bản
– Phần hoàn thiện nội thất:
Tổng tiền 

PHẦN THÔ: 

  • 3,900,000/m2 (Hiện đại)
  • 4,200,000/m2 (Tân cổ điển)
  • 4,500,000/m2 (Cổ điển)

PHẦN HOÀN THIỆN CƠ BẢN:

  • 2,200,000/m2 (Hiện đại)
  • 2,500,000/m2 (Tân cổ điển)
  • 3,500,000/m2 (Cổ điển)

PHẦN HOÀN THIỆN NỘI THẤT:

  • 2,800,000/m2 (Hiện đại)
  • 3,000,000/m2 (Tân cổ điển)
  • 4,000,000/m2 (Cổ điển)