NỘI QUY

Thời gian làm việc tại ASARCH

 • Thứ 2 I 08h – 11h I 13h – 17h 

 • Thứ 3 I 08h – 11h I 13h – 17h

 • Thứ 4 I 08h – 11h I 13h – 17h

 • Thứ 5 I 08h – 11h I 13h – 17h

 • Thứ 6 I 08h – 11h I 13h – 17h

 • Thứ 7 I 08h – 12h 

 • Các ngày lễ và chiều thứ 7, chủ nhật nghỉ 

Nội quy

 • Trung thực, tận tâm phục vụ với khách hàng, hòa đồng với đồng nghiệp.

 • Tác phong nghiêm túc, trang phục gọn gàng.

 • Không làm việc riêng liên quan đến vấn đề công việc, ảnh hưởng đến công ty.

 • Điện thoại cá nhân chỉ sử dụng chế độ im lặng trong giờ làm việc, ngoại trừ một số được cấp riêng hay hotline công ty.

VỀ CHÚNG TÔI