THIẾT KẾ 3D NET STAR Quận 9

Năm: Từ 10/2017 đến 11/2017

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Diện tích:

Kiến trúc sư: Lâm Khánh Sâm

 Kiến trúc:

Hình ảnh: