THIẾT KẾ NHÀ MÁY DE.FA 19002_FACTORY CASHEW 2 – IVORY