THIẾT KẾ NHÀ – SR PHAN THIET

Năm:

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Diện tích:

 Kiến trúc sư:

 Kiến trúc:

 Hình ảnh: