Cải tạo biệt thự

  • Tên dự án: Cải tạo biệt thự
  • Thời gian: Từ 03/2/2020 đến 03/04/2020
  • Hạng mục: Nhà ở
  • Kiến trúc:
  • Địa điểm: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất:
  • Kiến trúc sư chủ trì:
  • Nhóm thiết kế:
  • Chủ đầu tư: Ms.THÚY
  • Hình ảnh: