DB.HO 20001

  • Thời gian: Từ 10/10/2020 đến 31/01/2021
  • Hạng mục: Nhà ở
  • Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất:
  • Kiến trúc sư chủ trì:
  • Nhóm thiết kế:
  • Chủ đầu tư: Ms HẠNH
  • Hình ảnh: