THIẾT KẾ NHÀ Ở

Năm: Từ 10/10/2020 đến 31/01/2021

Chủ đầu tư: Ms.HẠNH

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

 Diện tích khu đất:

 Kiến trúc sư:

 Kiến trúc:

 Hình ảnh: