THIẾT KẾ SAIGONDOOR

Năm: 

Chủ đầu tư: 

Địa điểm: 

 Diện tích khu đất:

 Kiến trúc sư:

 Kiến trúc:

 Hình ảnh: