T1.17.04 MR DUC

Năm:

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

 Diện tích khu đất:

 Kiến trúc sư:

 Kiến trúc:

 Hình ảnh: