THIẾT KẾ KHU BUNGALOW NGHỈ DƯỠNG

Năm: Từ 07/2021 đến 08/2021

Chủ đầu tư: Mr. CÔNG

Địa điểm: Đồng Nai

 Diện tích khu đất:

 Kiến trúc sư: Lâm Khánh Sâm

 Kiến trúc:

 Hình ảnh: