DE.SH 20001

  • Tên dự án: Thiết kế shop đồ BABY SHOP 240
  • Thời gian: Từ 10/12/2020 đến 30/12/2020
  • Hạng mục: Nhà ở
  • Địa điểm: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất:
  • Kiến trúc sư chủ trì:
  • Nhóm thiết kế:
  • Chủ đầu tư: Mr. TRÂN
  • Hình ảnh: